Dziś mamy 19 czerwca 2024, środa, imieniny obchodzą:
24 lutego 2023

Stan przygotowania zadań na sieci dróg krajowych. Gdzie zaplanowano prace?

fot. pow.

fot. pow.

Poza inwestycjami z Rządowego Programu Budowy Dróg #Krajowych i Programu budowy 100 obwodnic nieustannie przygotowujemy, a następnie realizujemy, szereg zadań mających na celu modernizację dróg i poprawę bezpieczeństwa. Poniżej prezentujemy stan przygotowań zadań na sieci, których realizację planujemy w najbliższych latach.

W woj. kujawsko-pomorskim zarządzamy ponad 1000 km dróg krajowych, które utrzymujemy i rozbudowujemy poprawiając wygodę i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Proces inwestycyjny zaczyna się od starannie przeprowadzonych prac przygotowawczych, których finałem, a zarazem najkrótszą częścią, jest sama budowa. W zależności od rodzaju i skali zadania jest to przede wszystkim opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, przeprowadzenie szeregu uzgodnień i analiz. Skala danego zadania wymagać może też opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko (ROŚ) i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Prezentujemy stan przygotowań zadań na sieci.

Poszerzenie autostrady A1 Toruń - Włocławek
35-kilometrowy odcinek autostrady A1, od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ, zostanie w przyszłości poszerzony o trzeci pas ruchu. Wykorzystamy do tego szeroki pas rozdziału pozostawiony w trakcie budowy autostrady. Rozbudowa ma związek z prognozowanym zwiększeniem natężenia ruchu na A1, które nastąpi m.in. w związku z przeniesieniem w przyszłości ruchu tranzytowego relacji Szczecin - Warszawa z autostrady A2 na drogę ekspresową S10. W styczniu 2022 r. Minister Infrastruktury zatwierdził Program Inwestycji na prace przygotowawcze. Zakres tych prac obejmie opracowanie dokumentacji projektowej koniecznej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) oraz jej uzyskanie. 9 lutego br. otworzyliśmy oferty w przetargu na dokumentację. Zgłosiło się dziewięciu wykonawców, których oferty wahają się między 2,8 a 6,3 mln zł.
Aktualny etap: Trwa przetarg na dokumentację
Długość: 34,8 km
Planowane lata budowy: 2029-31

Rozbudowa DK91 Toruń - Łysomice
Rozbudowa DK91, na północ od Torunia, poprawi komfort przejazdu i bezpieczeństwo. Rozbudowa w najbliższych latach jest niezbędna, ponieważ wzdłuż trasy i w jej okolicy następuje rozkwit zabudowy jednorodzinnej, na skutek czego ruch lokalny miesza się z tranzytowym. W grudniu 2021 r. Minister Infrastruktury podpisał Program Inwestycji, dzięki czemu w maju 2022 r. ogłosiliśmy przetarg na dokumentację projektową i nadzór. 23 sierpnia 2022 r. podpisaliśmy umowę z firmą Multiconsult Polska z Warszawy. Wartość kontraktu to 3,6 mln zł. W ramach zadania powstanie niemal 4-kilometrowa droga w przekroju 2x2.
Aktualny etap: Trwają prace projektowe
Długość: 3,8 km
Planowane lata budowy: 2026-27

Rozbudowa DK25 Obodowo - Mąkowarsko
Droga krajowa nr 25 z Tryszczyna w stronę Sępólna Krajeńskiego w najbliższych latach przejdzie znaczne zmiany. Zadaniem, które jest najbliżej realizacji, jest rozbudowa odcinka Obodowo - Mąkowarsko wraz z obejściem m. Dziedno od strony zachodniej. Wykonawcą dokumentacji jest firma Roden Road Design Polska. 23 lutego br. uzyskaliśmy DŚU. W IV kwartale 2023 r. planujemy ogłoszenie przetargu na budowę.
Aktualny etap: Trwają prace projektowe
Długość: około 8 km
Planowane lata budowy: 2024-25

Rozbudowa DK25 Mąkowarsko - Tryszczyn
Planujemy rozbudować lub poprowadzić częściowo nowym śladem także dalszy odcinek DK25 z Mąkowarska do Tryszczyna. Realizacja będzie podzielona na pięć odcinków. W marcu 2022 r. Minister Infrastruktury zatwierdził programy inwestycji na zadania obejmujące odcinki Buszkowo, Buszkowo - Koronowo, Koronowo - Stopka, Stopka - Tryszczyn, a w maju na odc. Mąkowarsko - Buszkowo. Ogłaszanie przetargów na dokumentację rozpoczęliśmy jeszcze w ubiegłym roku. 27 grudnia 2022 r. podpisaliśmy umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i nadzór nad realizacją rozbudowy DK25 w m. Buszkowo. Wartość umowy to 2,8 mln zł netto. Czas na realizację zadania wynosi 32 miesiące. 12 stycznia br. otworzyliśmy oferty na dokumentację dla odcinka Buszkowo - Koronowo. Oferty wahają się pomiędzy 1,9 a 3,6 mln zł. 23 lutego br. otworzyliśmy oferty w przetargu na dokumentację dla odcinka Koronowo - Stopka. Sześciu wykonawców złożyło oferty w kwocie od 2,8 do 4,5 mln zł. Jeszcze w I kwartale br. planujemy ogłoszenie podobnego przetargu na odc. Stopka - Tryszczyn, a ogłoszenie przetargu na dokumentację projektową dla odcinka Mąkowarsko - Buszkowo planujemy w II kwartale br.

Aktualny etap: Trwają przetargi na dokumentację (dwa odcinki), prace projektowe (jeden odcinek), lub przygotowania do ogłoszenia przetargu (dwa odcinki)
Długość: łącznie 22 km
Planowane lata budowy: 2025-28 (w zależności od odcinka)

Rozbudowa DK15 ul. Sikorskiego - Tama Brodzka
Zadanie to stanowi trzeci etap rozbudowy DK15 w Brodnicy i obejmie ponad 4 km wylotu w kierunku Nowego Miasta Lubawskiego. Powstanie nowa, wzmocniona jezdnia, a na jej całej długości piesi będą mieli do dyspozycji nowy chodnik. Poprzednie zadania doprowadziły do rozbudowy odcinka zaczynającego się w Tywoli, a następnie 1,5 km drogi wraz z budową estakady o dł. 540 m nad torami kolejowymi oraz z dwoma rondami. Realizacja tych zadań pozwoliła wyprowadzić ruch tranzytowy ze ścisłego centrum Brodnicy. Wykonawcą dokumentacji obecnie przygotowywanego, trzeciego etapu, jest Biuro Projektowo-Konsultingowe Kontrakt. W styczniu 2023 r. uzyskaliśmy decyzje środowiskową i kontynuujemy prace projektowe polegające na opracowaniu materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID. Ogłoszenie przetargu na realizację planowane jest w IV kwartale br.
Aktualny etap: opracowanie materiałów do wniosku o wydanie ZRID.
Długość: 4 km
Planowane lata budowy: 2024-25

Rozbudowa i wzmocnienie DK91 na odcinku Toruń - Włocławek
Jest to drugi etap rozbudowy DK91. Wykonawcą dokumentacji jest firma Voessing Polska. Zadanie jest na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej. Wniosek rozpatruje gmina Aleksandrów Kujawski. Prowadzimy również dalsze uzgodnienia w sprawie inwestycji. Ogłoszenie przetargu na realizację w trybie Projektuj i buduj planujemy w roku 2024, a zakończenie prac w 2028 r.
Aktualny etap: Trwają prace projektowe oraz postepowanie środowiskowe.
Długość: 22 km
Planowane lata budowy: 2024-28

Rozbudowa skrzyżowania DK15 i DK552 w Grębocinie
W celu zwiększenia przepustowości i zwiększenia bezpieczeństwa planujemy rozbudowę DK15 w Grębocinie od ul. Toruńskiej do ul. Nad Strugą. Nowa droga będzie miała po dwa pasy w obie strony, wyspy kanalizujące i wydzielone pasy skrętne. Wykonawcą dokumentacji jest biuro SD Projekt z Poznania. DŚU została uzyskana i obecnie trwa uzyskiwanie uzgodnień i pozwoleń w zakresie urządzeń i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.  Ogłoszenie przetargu na prace budowlane planujemy w IV kw. br.
Aktualny etap: Trwają prace projektowe
Długość: 1 km
Planowane lata budowy: 2024-25

Rozbudowa DK10 Lubicz
Zadanie dotyczy rozbudowy skrzyżowania z ul. Nową i Lipnowską oraz ul. Dworcową i ma na celu udrożnić ruch o wysokim natężeniu na wylocie z Torunia w Lubiczu. W kwietniu 2022 r. ogłosiliśmy przetarg na wykonawcę dokumentacji projektowej i nadzór autorski, a 5 sierpnia 2022 r. podpisaliśmy umowę z biurem projektowym Schuessler - Plan Inżynierzy z Warszawy na kwotę 1,5 mln zł. W II połowie br. planujemy złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID.
Aktualny etap: Trwają prace projektowe
Długość: łącznie 0,8 km
Planowane lata budowy: 2025-26

Rozbudowa DK67 Lipno - Radomice
Planujemy rozbudowę i podniesienie parametrów nośności do 11,5 t/oś odcinka DK67 o długości niemal 3 km począwszy od mostu na rzeką Mień w Lipnie. Wykonawcą dokumentacji jest firma Voessing Polska. Trwają prace nad ROŚ. Po zakończeniu prac przygotowawczych planujemy ogłoszenie przetargu jeszcze w IV kwartale br.
Aktualny etap: Trwają prace projektowe oraz postepowanie środowiskowe.
Długość: 2,7 km
Planowane lata budowy: 2023-24

Rozbudowa skrzyżowania DK55 z drogami powiatowymi 1351C i 1357C w m. Mokre
W zeszłym roku zakończyliśmy budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Grudziądz - Mokre. Teraz przygotowujemy dalszą rozbudowę DK55 w m. Mokre o rondo w miejscu obecnego skrzyżowania z drogami powiatowymi. W grudniu 2022 r. Minister Infrastruktury uzgodnił Program Inwestycji na realizację zadania. Ogłoszenie przetargu na budowę planujemy jeszcze w I kwartale br.
Aktualny etap: Przygotowania do przetargu na realizację
Długość: 0,5 km
Planowane lata budowy: 2023-24

Nowe ciągi pieszo-rowerowe
W ramach przygotowywanych zadań planujemy także powstanie nowych ciągów pieszo-rowerowych na DK25 odc. Brzoza - Nowa Wieś Wielka (przetarg w tym roku); DK67 Szpetal Górny - Włocławek (przetarg w tym roku); DK15 Elzanowo - Szychowo (trwa przetarg na dokumentację); DK10 Zielonczyn - Kruszyn (trwa przetarg na dokumentację), Zawały (trwa przetarg na dokumentację), Lipno. Łączna długość wymienionych ciągów w przygotowaniu wynosi ponad 16 km.
Powstaną nowe ekrany

Przy autostradzie A1 oraz drodze ekspresowej S10 powstaną dodatkowe ekrany akustyczne. 16 maja 2022 r. podpisaliśmy umowę z biurem projektowym TRASA na zaprojektowanie i nadzór nad budową dodatkowych ekranów przy S10 Bydgoszcz Błonie - Bydgoszcz Południe. Wartość umowy to 366 tys. zł. W II kw. br. planujemy ogłoszenie przetargu na ich budowę.

26 stycznia br. podpisaliśmy umowę z firmą MR-CAT na budowę dodatkowych ekranów przy autostradzie A1 z Torunia do gr. z woj. łódzkim. Wartość robót to 28 mln zł.
Doświetlenia przejść dla pieszych

W ramach rządowego Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej w całym regionie planujemy doświetlić łącznie 620 przejść dla pieszych na drogach krajowych. Są one podzielone na 26 zadań, z których obecnie 13 jest na etapie przygotowania. Wszystkie doświetlenia planujemy wykonać do końca 2024 roku.
Zadania mostowe

Przygotowujemy także kolejne zadania mostowe, takie jak prace konserwacyjno-remontowe mostu w Chełmnie w ciągu DK91 na rzece Wiśle, remont mostu przez rzekę Orlą w ciągu DK10 oraz remont mostu przez rzekę Mień w ciągu DK67. W I kwartale br. planujemy ogłoszenie przetargów na realizację prac remontowych.

Jesienią 2022 r. zakończyliśmy także montaż siatek zabezpieczających przestrzeń międzyobiektową na wszystkich obiektach administrowanych przez Oddział GDDKiA w Bydgoszczy. Wyjątkiem jest wiadukt na węźle Bydgoszcz Południe, na którym siatka zabezpieczająca pojawi się w ramach budowy drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz - Toruń (lata 2023-26).

Materiał: GDDKiA w Bydgoszczy

Oceń artykuł: 9 7

Czytaj również

udostępnij na FB

Komentarze (0) Zgłoś naruszenie zasad

Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.

Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!

Dodaj komentarz

kod weryfikacyjny

Akceptuję zasady zamieszczania opinii w serwisie
Komentarz został dodany. Pojawi się po odświeżeniu strony.
Wypełnij wymagane pola!